„Primum non nocere” – to najważniejsza zasada, którą kieruję się od czasu studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Kilkunastoletnie doświadczenie umożliwia mi podjęcie najtrudniejszych wyzwań pojawiających się w konserwacji. Zajmuję się konserwacją zarówno malarstwa ściennego (w różnych technikach, na murze i drewnie), jak i malarstwem sztalugowym na płótnie (również wielkie formaty) i na drewnie. Konserwuję też polichromowane rzeźby, ołtarze czy polichromowane meble.
Prace obejmować mogą pełny zakres działań, począwszy od sporządzenia programu i kosztorysu, uzyskania stosownych pozwoleń, wykonania potrzebnych badań (np. zdjęcia w świetle UV, badania laboratoryjne), poprzez pełną konserwację obiektu i na sporządzeniu dokumentacji skończywszy.
Zabiegi wykonywane podczas prac różnią się w zależności od stanu zachowania obiektu i techniki, w jakiej został wykonany, i obejmować mogą: usuwanie werniksów i przemalowań, dezynfekcję, dezynsekcję, impregnację, dublaż, uzupełnianie ubytków podłoża, zapraw, złoceń i warstw malarskich, czy też pełną rekonstrukcję, bądź wykonanie kopii. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach można też wykonać transfer na nowe podłoże.
Chciałabym podzielić się również moim zamiłowaniem do fresków i kopiowania większych i mniejszych dzieł malarstwa europejskiego.
Serdecznie zapraszam!

Slider:
1 – Fragment obrazu „Zwiastowanie” J.Ch. Liszki z opactwa w Henrykowie w trakcie oczyszczania
2 – Freski Sebastniego w kościele p. w Św. Bartłomieja w Głogówku w trakcie konserwacji
3 – Fragment obrazu J. Ch. Liszki ze ściany parawanowej opactwa w Henrykowie – w trakcie
konserwacji
4 – Fragment manierystycznego ołtarza głównego z Boguchwałowa – po konserwacji